σακκουλινίδες

οι, Ν
ζωολ. οικογένεια παρασιτικών ριζοκέφαλων καρκινοειδών, χαρακτηριστικό γένος τής οποίας είναι η σακκουλίνη.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. νεολατ. sacculinidae < sacculina < λατ. sacculus, υποκορ. τού saccus (< σάκκος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.